Przemek Saracen Bez kategorii Język portugalski w Brazylii: różnice i wpływ języków indiańskich na mowę brazylijską

Język portugalski w Brazylii: różnice i wpływ języków indiańskich na mowę brazylijską

Język portugalski w Brazylii: różnice i wpływ języków indiańskich na mowę brazylijską post thumbnail image

Czwarty co do wielkości kraj na świecie, Brazylia, jest także największym państwem mającym język portugalski jako język urzędowy. Język ten został wprowadzony do Brazylii przez portugalskich kolonizatorów w XV wieku, a z czasem uległ ewolucji oraz nabrał typowo brazylijskich cech. Jednym z kluczowych czynników mających wpływ na kształtowanie się specyficznych odmian portugalskiego w tym kraju były lokalne języki indiańskie. W artykule przyjrzymy się różnicom pomiędzy portugalskim używanym w Portugalii i w Brazylii oraz wpływowi, jakie miały na niego języki indiańskie.

Różnice pomiędzy portugalskim z Portugalii i Brazylii

O ile większość słów i gramatyka jest wspólna dla obu odmian, o tyle między nimi można zaobserwować pewne różnice fonetyczne, leksykalne czy składniowe. Oto kilka przykładów:

1) Akcent: akcent intonacyjny jest często nieco bardziej schodzący (wyżej podnoszący się) w przypadku mówców z kontynentu aniżeli z Brazylii.

2) Niektóre słowa różnią się znaczeniami: np. „trem” oznacza w Portugalii pociąg, a w Brazylii kolej, podczas gdy „comboio” jest używane przez Portugalczyków dla określenia kolei, ale nie jest zrozumiałe dla Brazylijczyków.

3) Słownictwo: niektóre potoczne słowa i wyrażenia używane przez Brazylijczyków, takie jak „gatinha” (dla opisania atrakcyjnej kobiety), nie występują w europejskim portugalskim.

4) Gramatyka: Na przykład, Brazylijczycy częściej używają „estar” i „ficar” niż „ser”, co ma wpływ na wyrażanie czasów teraźniejszych i przeszłych – zmiany czasowników regularnych bywa mniej skomplikowane dla odbiorcy pochodzącego z Brazylii.

Wpływ języków indiańskich na brazylijską odmianę portugalskiego

Brazylia była domem dla szacunkowo 1000-1500 różnych grup językowych przed przybyciem kolonizatorów. Przejęcie terytorium przez Portugalczyków spowodowało wymieranie wielu języków, ale jednocześnie integrację słów i wyrażeń do ówczesnego języka potocznego. Kilka przykładów wpływów języków indiańskich na język portugalski w Brazylii:

1) Słownictwo: wiele słów pochodzenia indiańskiego odnosi się do geografii, flory i fauny, takie jak „igapó” (ze znaczeniem „zalane lasy”), czy „pirarucu” (określające lokalną rybę).

2) Fonetyka: niektóre dźwięki charakterystyczne dla języków indiańskich zostały przyswojone przez portugalski w Brazylii – np. dyftong /w/.

3) Składnia: indiański wpływ można także zaobserwować w używaniu podmiotu zaraz po czasowniku, jak to jest w przypadku czasowników przechodnich z bezokolicznikami.

Współczesny język portugalski w Brazylii ma swoje korzenie i historię, które sięgają XVI wieku, kiedy to Portugalczycy dotarli do Ameryki Południowej. To związane było z epoką Wielkich Odkryć; wtedy wiele europejskich mocarstw poszukiwało nowych terytoriów i kolonizowało Amerykę. Przez wieki ich wpływ na kulturę, zwyczaje i język przetrwał i dał początek unikalnej odmianie portugalskiego obecną dziś w Brazylii.

Nowa fala imigrantów dalej kształtuje język. To również oznacza, że istnieją różnice między tym, jak mówi się na kontynencie europejskim a tym, jak to wygląda w Brazylii. Ciekawe jest też to, że język także pozostaje pod silnym wpływem indiańskich języków tubylczych.

### Różnice między portugalskim z Europy a Brazylii

Istnieją liczne różnice gramatyczne, leksykalne i fonetyczne między oboma odmianami tego języka. Oto najważniejsze z nich:

1. Użycie czasowników – język portugalski używany w Portugalii posiada większą liczbę form odmiany czasowników, co jest wynikiem bardziej skomplikowanej formy gramatycznej. W przypadku Brazylii, możemy zaobserwować uproszczenia w budowie zdań.

2. Słownictwo – zauważalne są spore różnice w zakresie słównictwa stosowanego przez mówiących językiem europejskim w porównaniu do brazylijskim. Zwroty, metafory i idiomy mogą być zupełnie inne. Chociaż są obecne elementy wspólne, istnieje również wiele różnic.

3. Elastyczność języka – W Brazylii mówiący językiem portugalskim częściej korzystają z neologizmów oraz eksperymentują ze słowami i strukturami gramatycznymi.

4. Wymowa – język portugalski mówiony w Brazylii wykazuje większą melodyjność oraz dłuższe samogłoski niż wersja kontynentalna.

### Wpływ języków indiańskich na portugalski brazylijski

Pomimo dominacji języka portugalskiego, tubylcze kultury indiańskie wywarły trwały wpływ na jego ukształtowanie w Brazylii. Zwłaszcza luki leksykalne zostały nieraz uzupełnione za pomocą oryginalnych nazw i wyrażeń pochodzących z języków indiańskich. Najbardziej zauważalne są te wprowadzone przez ludy Tupi-Guarani, które zamieszkiwały tereny dzisiejszego środkowego i wschodniego wybrzeża Brazylii.

Przede wszystkim w kwestii nazewnictwa geograficznego – wiele miast, rzek i gór ma swoje unikalne nazwy pochodzące z języków autochtonicznych. Przykładami takich lokalizacji są São Paulo, Paraty czy Iguazu.

Podobnie, roślinność czy zwierzęta charakterystyczne dla regionu – np. jaguar czy tapir – także mają swe własne rodzime określenia. W innych przypadkach – jak przy barwnym korzeniu „urucum”, który służy zarówno jako barwnik spożywczy, jak również kosmetyk – można zaobserwować różnorodne zastosowania przekazywane na poziomie kultury.

W użyciu codziennym można zauważyć szereg zapożyczeń, zwłaszcza w zakresie niektórych tradycji, jedzenia czy kuchni. Pastel, coxinha czy feijoada to tylko niektóre ze smaków Brazylii łączących się z wpływem indiańskim oraz afrykańskim.

Related Post