Nizina Orinoko


Nizina Orinoko zwana Llanos zajmuje 1 mln km2 pomiędzy Andami a Wyżyną Gujańską. Od zachodniej strony Andów jest lekko nachylona ku wschodowi. Jej wysokość na tym obszarze osiąga 300-500 m n.p.m.. Tak schodzi do delty Orinoko zrównując się niemal z poziomem morza. Równinę przecinają liczne rzeki. Tworzą się płaskowyże nazywane meses, o wyraźnych krawędziach, ale łagodnych stokach wznoszących się czasem ponad 100 m nad dnem doliny. Wysoka równina Llanos Altos wznosi się pomiędzy 250 a 500 m n.p.m.. Llanos Bajos, czyli niska równina osiąga 100-250 m n.p.m.. Południowo-zachodnia i wschodnia część niziny to Llanos Altos. Llanos Bajos obejmuje przede wszystkim dorzecze rzeki Apure. Nizina Orinoko znajduje się pod wpływem klimatu podrównikowego wilgotnego. Pora deszczowa wyraźnie się zaznacza w okresie letnim. Średnia roczna suma opadów na tych terenach waha się pomiędzy 1000 a 2000 mm. Najbardziej deszczowa jest południowo-zachodnia część niziny. Temperatura w ciągu całego roku utrzymuje się na poziomie pomiędzy 24°C a 27°C. Główną rzeką na nizinie i największą w całej Wenezueli jest Orinoko, od której nizina wzięła swoją nazwę. Ujście rzeki tworzy deltę zajmującą 40 tys. km2. Orinoko posiada liczne dorzecza, co sprawia, że w porze deszczowej wiele terenów pozostaje zatopionych. W porze suchej niektóre z rzek wysychają, ale duże dopływy wypływające z Andów pozostają. Obszar Niziny Orinoko jest pokryty sawanną rosnącą głównie na czerwonych glebach laterytowych. Sawanna jest tutaj nazywana llanos i pewnie stąd wzięła się druga nazwa niziny. W dolinach rzek występują lasy galeriowe. Llanos Altos jest ubogie w roślinność. Tą część niziny porastają trawy oraz kolczaste krzewy i drzewa. Zupełnie inaczej wygląda krajobraz wokół delty Orinoko. Tutaj rozciąga się zielony las równikowy, ale występuje również roślinność bagienna oraz wodna. Lasy namorzynowe opasają wybrzeże. Niziny nie zamieszkuje zbyt wiele ludności, a ci którzy tutaj się osiedlili czerpią zyski z rolnictwa. Do uprawianych roślin należą przede wszystkim: kukurydza, ryż, bawełna, tytoń oraz sezam.

reprodukcje | Grecja wczasy | party bus rental chicago prices | domki na Kaszubach | szajnarymanow.pl | Wesela w plenerze