Historia w pigułce


W przeszłości ziemie Ekwadoru zamieszkiwali Indianie. Podboje w XV w. sprawiły, że ich terytorium znalazło się pod panowaniem Imperium Inków. W 1534 r. ziemie przeszły w ręce Hiszpanów. Od 1563 r. należały do wicekrólestwa Peru, a od 1717 r. Nowej Grenady. W 1809 r. wybuchło powstanie, które doprowadziło do proklamowania niepodległości. Jednak Ekwador dopiero w 1830 r., gdy odstąpił od członkowstwa w Wielkiej Kolumbii, stał się odrębną republiką. W XIX w. o tereny Amazonii Ekwador konkurował z Peru i Kolumbią. Państwo podzieliło się na dwa regiony: Sierra i Costa. Sierra skupiała właścicieli ziemskich i wojsko, a Costa przemysłowców i handlowców. Powstanie z 1895 r. przyniosło sukces liberałom z Costy. W latach 20. XX w. wzrosło uzależnienie kraju od Stanów Zjednoczonych. Niedługo potem nastąpił kryzys gospodarczy. Na początku lat 40. doszło do zbrojnego konfliktu z Peru, a w efekcie utraty części ziem Amazonii. Stany Zjednoczone zaoferowały pomoc gospodarczą, gdy w 1942 r. Ekwador wypowiedział wojnę Niemcom i Włochom. Okres powojenny to okres powstań wojskowych. W tym czasie władzę sprawował J. Velasco Ibarra. Ożywienie sytuacji gospodarczej Ekwadoru nastąpiło wraz z odkryciem złóż ropy naftowej w 1967 r.. W 1973 r. kraj stał się członkiem OPEC - Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową. Ponowny kryzys gospodarczy kraju nastąpił po wpływem spadku cen ropy naftowej na światowym rynku. Na dodatek odezwały się konflikty graniczne z Kolumbią oraz Peru. Od 1979 r. rządy w Ekwadorze należały już do cywili. Jednak pewne reformy zaczęto wprowadzać dopiero w latach 90. Rozpoczęła się prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, a w życie weszła ustawa o rozwoju rolnictwa. Wywołało to falę roszczeń tubylców o odebrane im ziemie. Prezydent Sixto Durán Balon zadecydował w 1993 r. o wystąpieniu z OPEC z powodu limitów na wydobycie ropy. W 2000 r. dotychczasową walutę zastąpił dolar amerykański. Wysokie ceny doprowadziły do napięcia w społeczeństwie i prezydent Gustavo Noboa Berejano wprowadził stan wyjątkowy. Polityczna i gospodarcza sytuacja Ekwadoru wciąż jest trudna.

reprodukcje | Grecja wczasy |