Rzeźba terenu


W Chile dominuje górzysto-wyżynne ukształtowanie terenu, dzięki czemu możemy podziwiać niesamowite krajobrazy. Na uwagę zasługuje południowe wybrzeże, którego linia jest bardzo zróżnicowana. Gdzie się tylko spojrzy wyłaniają się przylądki i przybrzeżne wyspy. Okolice są pełne fiordów. Tutaj wybrzeże jest zwykle skaliste, wysokie i nieprzystępne. Za to buduje malownicze widoki. Północna i środkowa część wybrzeża jest słabo rozwinięta, ale równocześnie dużo bardziej dostępna. Na tym odcinku znajdziemy wiele zatok o łagodnym nabrzeżu. Nie zapominajmy, że Chile znajduje się w strefie aktywności sejsmicznej. Przez cały kraj ciągną się Andy powstałe w wyniku mezozoicznych fałdowań alpejskich. Działalność wulkaniczna, która rozpoczęła się w pradawnej erze, wciąż nie wygasła. W okresie plejstocenu miały miejsce zlodowacenia, które również odbiły swoje piętno w procesie formowania Andów. Pozostałością po tym okresie są lodowce wciąż obecne na południu państwa. Andy Chilijskie można podzielić na dwa główne pasma: Kordylierę Nadbrzeżną oraz Główną Kordylierę Andyjską. Materiał budulcowy Kordyliery Nadbrzeżnej stanowią przede wszystkim granity i sjenity. Skały osadowe i wulkaniczne są z kolei budulcem Głównej Kordyliery Andyjskiej. Dolina Środkowochilijska rozdziela oba pasma górskie. To podłużne obniżenie ma pochodzenie tektoniczne. Na terenie doliny znajdziemy młode utwory osadowe. Właściwie Chile składa się z trzech regionów fizycznogeograficznych. Północne Chile jest terenem zdecydowanie wyżynno-górskim, na którym mieści się Ojos del Salado – najwyższy czynny wulkan na świecie. Tutaj również w krajobraz wpisała się pustynia Atacama. W środkowym Chile niesamowite widoki zapewnią skaliste zbocza wpadające wprost do oceanu. Górską rzeźbę terenu przecinają rzeczne doliny. Właśnie tutaj rozciąga się Dolina Środkowochilijska. W południowej części kraju możemy podziwiać najwyższą część Kordyliery Nadbrzeżnej oraz najniższy łańcuch Andów Chilijskich – Andy Patagońskie. Silnie rozwinięta linia brzegowa powstała pod wpływem lodowców spływających do oceanu.

reprodukcje | Grecja wczasy | opinie arkada | regeneracja dpf | pościel biała | dobre restauracje warszawa | Kordyliery