Krótka nota historyczna


W przeszłości chilijskie ziemie zasiedlały plemiona indiańskie: Ajmarowie, Mapuche – nazywani często Araukanami oraz Patagończycy. Wiedli proste, skromne życie oparte na uprawie roli, myślistwie oraz rybołówstwie. Ferdynand Magellan jako pierwszy Europejczyk przybył do wybrzeży Chile podczas swojej podróży dookoła świata. Podbój państwa rozpoczęli Hiszpanie w połowie XVI w.. Na czele kolonizatorów stali: Diego de Almagro oraz Pedro de Valdivia. To właśnie Valdivia założył w 1541 r. osiedle, które rozrosło się w dzisiejsze Santiago. Południowe terytoria rzeki B?o- B?o do 1783 r. stanowiły Wolny Kraj Araukanów. Indianie przez długi czas bronili swoich ziem, ale w końcu musieli ustąpić. Chile zostało wcielone do wicekrólestwa Peru jako Nowa Estremadura. Wówczas była to najuboższa kolonia Hiszpanii. Dążenia do uzyskania niepodległości rozpoczęły się powstaniem w 1810 r., które zakończyło się fiaskiem. Kiedy pod Chacabuco oddziały Bernardo O’Higginsa odniosły zwycięstwo obudziła się nadzieja na sukces. Niewątpliwie to wydarzenie przyczyniło się do proklamowania niepodległości w 1818 r.. Na czele państwa stanął wspomniany rewolucjonista O’Higgins. XIX w. zapoczątkował rozwój Chile pod względem przemysłowym. Wydobycie miedzi, srebra oraz saletry wzrastało. O monopol na saletrę starały się, w latach 1879-1884, Boliwia oraz Peru. Otatecznie to Chile odniosło zwycięstwo. Na początku XX w. powstała Federacja Pracy i Komunistyczna Partia Chile. Rozpoczęła się działalność ruchu robotniczego. Rok 1943 r. przyniósł zerwanie stosunków dyplomatycznych z następującymi krajami: Niemcami, Włochami oraz Japonią. W 1945 r. Chile przystąpiło do ONZ. Za panowania prezydenta Eduardo Ferei zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne, a także handlowe m.in. z Kubą. On też zapoczątkował reformę rolną. Kolejny przywódca – Salvador Allende postarał się o nawiązanie stosunków z państwami całego świata. Zamordowano go podczas przewrotu wojskowego Augusto Pinocheta. Za jego czasów mnóstwo ludzi zginęło lub zostało poddanych torturom. Jednak przyczynił się do rozwoju gospodarki.

reprodukcje | Grecja wczasy |