Uwarunkowania terenu


Mówiąc o ukształtowaniu powierzchni Brazylii trzeba zacząć od stwierdzenia faktu, że kraj leży w obrębie południowoamerykańskiej platformy. Obejmuje tarczę gujańską oraz brazylijską. Platforma południowoamerykańska jest zbudowana ze skał krystalicznych. Pomiędzy tarczami występują obniżenia Amazonki oraz niecki: Parnaiba, Sao Francisco i Parany. Skały prekambryjskie w niektórych miejscach występują na powierzchni. W miejscach obniżeń prekambryjski fundament jest przykryty skałami osadowymi, które gromadziły się w różnych okresach geologicznych. Tarcza gujańska znajduje się na północy Brazylii. Jej metamorficzne skały pokrywa warstwa czerwonych piaskowców. W południowej części kraju duży obszar zajmuje tarcza brazylijska. Na rzece Paranie możemy zaobserwować pokrywy bazaltowe, które powstały wskutek występowania zjawisk wulkanicznych w okresie jurajsko-kredowym. Brazylia jest państwem bogatym w złoża mineralne oraz paliwa kopalne. Rzeźba terenu nie jest szczególnie zróżnicowana. Większość obszaru stanowią wyżyny, których wysokość waha się pomiędzy 200 a 1200 m n.p.m.. Bardzo mało terenów wznosi się powyżej tego pułapu. Niziny zajmują około jedną trzecią powierzchni kraju. W szczególności należy wymienić dwie największe krainy geograficzne: Wyżynę Brazylijską oraz Nizinę Amazonki. Poza nimi jest jeszcze Wyżyna Gujańska oraz niewielka Nizina La Platy. Obszary nizinne obejmują również niezbyt rozległe pasmo przybrzeżne. Wschodnią część Brazylii oblewają wody Oceanu Atlantyckiego. Na sporej długości linia brzegowa jest wyrównana. Występują jednak miejsca, gdzie wcinają się w nią niewielkie zatoki, a tuż obok wyrastają przybrzeżne wysepki. Od południowej strony występują mierzeje oraz malownicze laguny. Wszystkie rzeki Brazylii należą do zlewiska Oceanu Atlantyckiego, a największą z nich jest Amazonka. Pozostałe znaczące rzeki to Parana, La Plata oraz Sao Francisco. Amazonka jest rzeką żeglowną na całej długości należącej do Brazylii. Sao Francisco jako jedyna nie przepływa przez inne kraje, a jej długość przewyższa 1600 km.

reprodukcje | Grecja wczasy | fryzjer kraków