Klimat


Klimat jest zróżnicowany ze względu na dużą rozciągłość południkową Brazylii. Większa część kraju znajduje się w strefie równikowej i zwrotnikowej, a południowa w podzwrotnikowej. Niemniej jednak cała Brazylia leży w strefie klimatów gorących. Nizinę Amazonki charakteryzuje wilgotny klimat równikowy. Średnia roczna suma opadów sięga 1000-2000 mm. W niektórych miejscach, szczególnie w zachodniej części niziny, suma opadów może wynosić nawet 4000 mm. Rozkład opadów w ciągu roku jest równomierny. Średnie roczne temperatury w strefie klimatu równikowego oscylują pomiędzy 25°C a 27°C. Dobowe amplitudy temperatur powietrza są dość duże i zdecydowanie przewyższają roczne amplitudy. Na taki stan rzeczy wpływają ruchy mas powietrza zarówno zimnego, jak i gorącego. Duża część Wyżyny Brazylijskiej oraz Wyżyna Gujańska znajdują się w strefie wilgotnego klimatu podrównikowego. Na tym terenie rozróżniamy porę deszczową i suchą. Mogą występować dwie pory deszczowe. Opady rozkładają się nierównomiernie w ciągu roku. Roczna suma opadów wynosi 1000-2000 mm. W najcieplejszym miesiącu temperatury wahają się pomiędzy 26°C a 28°C. W najchłodniejszym miesiącu zwykle nie schodzą poniżej 20°C. Północno-wschodnia część Wyżyny Brazylijskiej leży w obrębie suchego klimatu podrównikowego. Tutaj wahania temperatury są nieznaczne, a opady bardzo skąpe. Z reguły nie wynoszą więcej niż 500 mm. Wilgotny klimat zwrotnikowy obejmuje południowy obszar Wyżyny Brazylijskiej. Tutaj temperatury są niższe niż w omawianych wcześniej rejonach. W najcieplejszym miesiącu osiągają nie więcej niż 25°C, a w najchłodniejszym spadają do 14-16°C. Roczna suma opadów utrzymuje się na poziomie 1200-1500 mm. Na terenie wybrzeża może być wyższa i osiągać 2000 mm. Najbardziej wysunięta na południe część Wyżyny Brazylijskiej jest już pod wpływem morskiego klimatu podzwrotnikowego. W ciągu roku temperatury mieszczą się w przedziale od 18°C do 25°C. Na klimat południowych obszarów Brazylii wpływają masy zimnego powietrza znad kontynentu.

reprodukcje | Grecja wczasy |